Zieletekeningen

/Zieletekeningen
Zieletekeningen2018-02-04T20:12:50+00:00

De Ziener

Zieletekening | de Ziener

Een waarheidszoeker die over oude wijsheid kan beschikken.
Hij vaart onder een gunstig gesternte en houdt een helder licht in eigen hand.
De raaf geeft kennis van de goden door maar is ook een druktemaker die afleidend in het oor van de ziener tettert.
Ziet de ziener zijn eigen licht?

De Krijger

Zieletekening | de Krijger

Een ziel met grote kracht en vechtlust. Het leven is een strijd.
Daardoor worden dingen kapot gemaakt en wordt anderen verdriet gedaan.
De krijger bedoeld het niet kwaad, hij probeert trouw te zijn aan zichzelf.
Echter de vlammen van de strijd slaan ook naar binnen, er is ook interne strijd.
Inspiratie van kunst, muziek, schoonheid laten zijn hart spreken, hij is een schepper maar denkt niet te kunnen overleven zonder strijd.

Hemeldraak

Zieletekening | Hemeldraak

Een drakenpersoonlijkheid is zeer krachtig.
In dit geval een luchtdraak verbonden met de wereld van inzichten, ideeën en inspiratie. Vrolijk en speels.
De volwassen amazone weet hem te berijden en heeft geleerd ook praktisch te zijn, beide benen op de grond.
Het angstige innerlijke meisje is soms nog bang voor haar eigen kracht. De egel laat zien dat de aanval niet altijd de beste verdediging is.

IJver

Zieletekening | IJver

Het meisje sleept een zware kist voort, vol levenservaring, zij moet volhouden.
Haar kroon is getooid met bijen die staan voor ijver, zij zien dat er genoeg is. Er hoeft niet geploeterd te worden.
Het meisje wordt bijgestaan door haar magiedier de beer en haar innerlijke koning en koningin wachten geduldig op haar.
Als ze opkijkt ziet ze haar kracht en kan ze in alle rust oogsten.

Het schaduwgevecht

Zieletekening | het Schaduwgevecht

Grote kracht van instinct en intuïtie worden overschaduwd door het gevecht met het ego.
Het zwaard is gescherpt en staat voor verstand.
Het streven is naar balans, zo boven zo onder, mannelijk en vrouwelijk, aards en kosmisch.
Er is een grote rijkdom aan talenten en een weten hoe deze ingezet kunnen worden.

De Jongeling

Zieletekening | de Jongeling

De jongeling staat aan de poort der volwassenheid en zet schoorvoetend zijn eerste schreden.
Zijn tweelingziel geeft hem ook haar kwaliteiten mee maar zal achterblijven. Zij hoort bij de magie van de kindertijd.
Het zwaard staat voor verstand, de boog voor doelgerichtheid. De panter voor een sterke kracht op de achtergrond, het katje voor speelsheid en soepel meebewegen.
De duif is een onderzoeker en een vredestichter, de raaf geeft oude kennis door.
Als speelsheid er mag zijn als kwaliteit zal voorspoed ervaren worden.

Maria Magdalena

Zieletekening | Maria Magdalena

De bruid van Jezus, geschoold in de oude Joodse mysteriescholen.
Kennis van het mysterie van het leven, van mannelijk en vrouwelijk.
Kwetsbaar, geworteld in aards leven en het moederschap (lindeboom).
Deze ziel heeft een krachtige lichtgids waar ze op mag leren vertrouwen.
Er is veel levenservaring opgedaan, ook verdriet. Moederschap brengt oerkracht naar boven.

Maanvrouw

Zieletekening | Maanvrouw

Deze ziel wil ook de donkere kanten van het leven onderzoeken, zoals de fasen van de maan is het soms bloeiend, vol en vruchtbaar, soms angstaanjagend en duister.
Echter weet deze ziel zichzelf telkens op eigen kracht uit het modderige duister te bevrijden door contact te hebben met haar lichte kant.
In het licht kan ze blijven door creatief en liefhebbend te zijn. Dan is er rust en vrijheid.

Identiteit

Zieletekening | Identiteit

Deze ziel balanceert in het leven op aarde en streeft naar onafhankelijkheid en rijkdom. Welk gezicht zet ze op, ze is zoekend naar haar ware identiteit.
Er is een sterk overlevingsinstinct en een goed gevoel voor zakendoen.
Ze mag hierin meer luisteren naar haar intuïtie en daar op gaan vertrouwen.
Dan krijgt ze de parel van voorspoed moeiteloos in handen.

Danseres

Zieletekening | Danseres

De ziel is nog jong en aan het zoeken.
Het leven draait nog om wilskracht echter zijn er ook intuïtieve krachten aanwezig.
Heldervoelend, rustig en wetend.
Deze zullen meer naar voren komen mocht in dit leven moederschap (over wat dan ook) ervaren worden.